четвртак, 01. октобар 2009.

Šta je video konferencija?

Ovde postavite svoje komentare na temu Šta je video konferencija?
Ova je tema namenjena učenicima 7-5 odeljenja.
U postu napisati ime, prezime i odeljenje.

29 коментара:

 1. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju. Dunja Nikolic

  ОдговориИзбриши
 2. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju. Danilo Kuzmanovic

  ОдговориИзбриши
 3. Šta je video konferencija?
  Video konferencija predstavlja skup učenika,koji su zainteresovani za neku temu,ostvaren pomoću interneta.Učesnici video konferencije se ne nalaze na istom mestu,oni mogu biti udaljeni između sebe i hiljadama kilometara.Pomoću posebnog softvera i hardvera oni imaju mogućnost da međusobna komuniciraju,kao da se svi nalaze na istom mestu.
  U obrazovanju video konferencije omugućavaju da učenici komuniciraju,slikom i zvukom sa udaljenim profesorom.Najvažnija prednost obrazovnih video konferencija je da učenici imaju mogućnost da komuniciraju sa stručnjacima iz neke oblasti.
  Rardverskih i softverskih rešenja ima mnogo.Osnovno je da učesnici konferencije mogu lako da koriste sve raspoložive medije.A to su:kamera,LCD,video projektor i računar.
  Pored toga,voditelj ima mogućnost da preko upravljačkog pulta uključi jednog učesnika konferencije,grupu ili sve učesnike.
  Kod video konferencija se pored slike prenosi i zvuk.Treba znati da je prenos audio signala(zvuka) često složeniji od slike.Ponekad zbog lošeg zvuka video konferencija može da propadne.

  ОдговориИзбриши
 4. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.


  Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka uvelike ovisi o codecu, jer radi gubitke prilikom kompresije izlaznog video signala, i propusnosti komunikacijske linije (bandwidth). Posljedice sporog codeca ili niske propusnosti komunikacijske linije su isprekidana slika i kašnjenje zvučnog signala.

  Osim navedene opreme, koja je nužna za izvođenje video konferencije, može se još koristiti i dodatna oprema s mogučnošću prikazivanja pisanog materijala, grafičkog prikazivanja, te prikazivanja zaslona ekrana. Oprema koju koriste sugovornici video konferencije može biti od različitih proizvođača kao i različitih modela i veličina. Ovisno o potrebi za kvalitetom prijenosa slike u pokretu i zvuka, te financijskim mogućnostima razlikujemo stolnu video konferencijsku opremu (desktop video conference system) i sobnu video konferencijsku opremu (room-based video conference system). Tako, ovisno o tipu opreme koju koristimo, razlikujemo stolnu (desktop) i sobnu (room-based) video konferenciju.

  ОдговориИзбриши
 5. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju. DUSAN

  ОдговориИзбриши
 6. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.

  ОдговориИзбриши
 7. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.ana kupresanin

  ОдговориИзбриши
 8. Pregovaranje putem video konferencije (Video conferencing) takođe se može svrstati u elektronsko pregovaranje, jer se tokom svih faza pregovaračkog procesa koriste informacione i komunikacione tehnologije. Smatra se da je to i najpodesniji način vođenja međunarodnih elektronskih pregovora, zbog komunikacije putem koje se zvuk i slika u pokretu izmenjuju između dve ili više lokacija, što nije moguće upotrebom aktivnih, proaktivnih i pasivnih sistema za elektornsko pregovaranje. Dakle, video konferencija pruža pregovaračima mogućnost da se međusobno i vide i čuju, što je vrlo bitno za vođenje kompleksnijih pregovora, odnosno „pregovora s velikim ulozima”. Stoga se video konferencija, osim za učenje na daljinu (Distance education), upotrebljava i u poslovne svrhe, a sve češće i u međunarodnoj politici.

  Istorija video konferencije traje decenijama, tačnije od 1956. godine, kada je firma AT&T u Sjedinjenim Američkim Državama isprobala svoj izum – video telefon (Picturephone). Četrnaest godina kasnije, korisnici ovog uređaja plaćali su mesečnu pretplatu od 180 dolara, a već 1971. godine, preduzeće Ericsson ponosno je predstavilo svetu svoj proizvod – transatlantski video telefon pod nazivom LME. Ubrzo je za video konferencije korišćena analogna televizija, sateliti, te konačno i kompjuterski sistemi.

  ОдговориИзбриши
 9. Video-konferencija je oblik komunikacije u kojem su video-slika i govor povezani telefonskim linijama. Učesnici video-konferencija mogu da vide jedni druge dok govore. Osim toga, tehnologija im omogućava da razmenjuju dokumente, drže prezentacije i organizuju obuku. možete redovnije da komunicirate s ljudima iz drugih oblasti ili iz inostranstva, što bi obično bilo nemoguće ili veoma skupo ako biste morali da putujete; Tijana Trifunovic

  ОдговориИзбриши
 10. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.

  eto :)

  ОдговориИзбриши
 11. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija.Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder).Stolna (desktop) video konferencija je najčešće izvođena video konferencija. Izvodi se upotrebom osobnog računala na kojeg su priključeni video kamera smještena na monitoru računala, zvučnici i mikrofon. Codec se ne pojavljuje kao zasebni uređaj, već njegovu ulogu preuzima računalo s posebnim HW i SW za kodiranje i dekodiranje signala.Jana Siriski

  ОдговориИзбриши
 12. Konferencija polaznika ISP je svake godine poslednji događaj u nizu seminara i kampova, reklo bi se, kruna celogodišnjeg rada više stotina polaznika, saradnika i celog tima Istraživačke stanice. Na Konferenciji 2004. je bilo izloženo 55 radova sa 90 autora iz šest evropskih zemalja. Za ovakav skup se slobodno može reći da je međunarodni, ali sama Konferencija ne pretenduje da to uskoro postane. Njen primarni zadatak je da polaznicima programa ISP omogući savladavanje onih segmenata koji, po prirodi strvari, dolaze na kraj “škole” pisanja naučnog rada, kao što su efektna usmena prezentacija, tehnička priprema teksta za štampu ili pravljenje dobrog postera. Lepo je to što se za Konferenciju prijavljuju i učenici iz drugih zemalja, ali nama je prioritetni cilj da Konferencija ostane deo obrazovnog ciklusa u ISP. Za organizatore je, ipak, veliko zadovoljstvo kada na Konferenciju dođu srednjoškolci istraživači čak iz Madrida ili sa Kanarskih ostrva da bi prezentovali svoje radove negde u Srbiji na skupu prevashodno internog karaktera.
  Zbornik radova sa ove konferencije je prvi u kome će se osim radova polaznika ISP naći i radovi njihovih vršnjaka iz inostranstva.
  Konferenciju 2004. je svečano otvorio Dejvid Gauen, Ambasador Velike Britanije. Otvaranju Konferencije su osim učesnika, saradnika i prijatelja ISP prisustvovali i zvaničnici Ministarstva nauke i Univerziteta u Beogradu. Nijedan događaj u Petnici do sada nije privukao toliko pažnje medija kao ova konferencija. Izveštaji o onome što se od 3. do 5. decembra 2004. dešavalo u ISP su se pojavili u barem dvanaest novinskih članaka, radio ili TV emisija. Petnici je preko potrebna ovakva medijska pažnja. Nadajmo se da će i mediji i država već sad, a tek smo napravili prvih dve hiljade programa, prepoznati da rad i rezultati ISP imaju značaj koji prevazilazi lokalne okvire.Jelena Jankovic

  ОдговориИзбриши
 13. Video konferencija


  Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmenjuju između dve ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu . Za izvođenje video konferencije potrebna je sledeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec.Današnja istraživanja vode ka novim načinima izvođenja video konferencija. Trenutno se radi na tome da se poboljša izvođenje video konferencije putem Interneta. Danas se korišcenjem Interneta u video konfernciji mogu uočiti isprekidana video slika i kašnjenje zvučnog signala. Razlog je deljenje kapaciteta linije sa drugim Internet podacima.
  http://pvprm.zesoi.fer.hr/2000-01-web/2000-01-seminari/gmolnar/seminar.htm

  ОдговориИзбриши
 14. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.

  ОдговориИзбриши
 15. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.
  Veljko Knezevic

  ОдговориИзбриши
 16. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju. Petar Marinovic

  ОдговориИзбриши
 17. . Uvod

  Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide i čuju.
  nevena

  ОдговориИзбриши
 18. Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka uvelike ovisi o codecu, jer radi gubitke prilikom kompresije izlaznog video signala, i propusnosti komunikacijske linije (bandwidth). Posljedice sporog codeca ili niske propusnosti komunikacijske linije su isprekidana slika i kašnjenje zvučnog signala.

  ОдговориИзбриши
 19. Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN)

  ОдговориИзбриши
 20. Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj.
  Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa)

  ОдговориИзбриши
 21. Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka

  ОдговориИзбриши
 22. Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije.Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa).

  ОдговориИзбриши
 23. Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj.

  ОдговориИзбриши
 24. Sara Nikolic16. новембар 2009. 10.05

  Za izvođenje video konferencije potrebna je slijedeća oprema: monitor, video kamera, mikrofon i zvučnici, te procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na predajnoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka uvelike ovisi o codecu, jer radi gubitke prilikom kompresije izlaznog video signala, i propusnosti komunikacijske linije (bandwidth). Posljedice sporog codeca ili niske propusnosti komunikacijske linije su isprekidana slika i kašnjenje zvučnog signala.
  Одговори

  ОдговориИзбриши
 25. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u pokretu (video slika) izmjenjuju između dvije ili više lokacija. Najčešće se upotrebljava u poslovne svrhe i prilikom učenja na daljinu (distance education). Signal kojim se vrši prijenos slike i zvuka je digitalan, te može biti poslan na različite načine. Video konferencija najčešće se izvodi unutar lokalne mreže (npr. LAN) ili preko javne telefonske mreže (najčešće ISDN zbog financijske isplativosti i zadovoljavajuće kvalitete prijenosa). Korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije video konferencija omogućava ljudima na različitim lokacijama da se međusobno vide

  ОдговориИзбриши
 26. JA sam antonija iles i zivim u mileticu

  ОдговориИзбриши
 27. Video konferencija je pederisanje 2 pedera u picku moju materinu zivu jebem vam pas mater

  ОдговориИзбриши